Gracias 7: Minitest: Adj. och artiklar

Du måste fylla i alla uppgifter för att komma vidare