Gracias 7: Minitest: Räkneord 1-100

Du måste fylla i alla uppgifter för att komma vidare