Gracias 7: Minitest: Hörövn. kap. 6-9

Du måste fylla i alla uppgifter för att komma vidare