Gracias 6: Digitala prov och läxförhör

Minitest innehåller samma uppgifter som övningen men uppgifterna kommer alltid i olika ordning.

Kolumnen till höger, Läxförhör/prov, är provvarianten av Blandade övningar. De består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med. Men obs! Programmet väljer ut olika övningar varje gång du gör provet. De kommer också i olika ordning.

Minitest
kapiteltest
Minitest
 
Läxförhör/
prov
2 Hola Minitest
España
3 Tengo trece años Minitest
4 Me gusta el baloncesto Minitest Kap 2-4
América Latina
5 En la ciudad Minitest Minitest: Räkneord 1-20 Kap 5
Pronunciación
6 ¿Qué quieres? Minitest
7 ¡Feliz cumpleaños! Minitest Kap 5-7
España s. 32-33
8 ¿Qué tiempo hace? Minitest Kap 8
9 Tengo hambre Minitest Minitest: Räkneord 1-100
10 Mi familia Minitest Kap 8-10
Perú Minitest
Svalorna Latinamerika
11 Toco la guitarra Minitest
12 El concurso Minitest Kap 11-12
Alla texter på sid. 50-57
Lärarmaterial
Alla Blandade övningar