Gracias 7: Digitala prov och läxförhör

Minitest innehåller samma uppgifter som övningen men uppgifterna kommer alltid i olika ordning.

Kolumnen till höger, Läxförhör/prov, är provvarianten av Blandade övningar. De består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med. Men obs! Programmet väljer ut olika övningar varje gång du gör provet. De kommer också i olika ordning.

Minitest
kapiteltest
Minitest
 
Minitest
 
Läxförhör/
prov
1 Hola, ¿cómo te llamas? Minitest
2 Quiero un helado Minitest Kap 1-2
3 ¿Cuántos años tienes? Minitest Minitest: Räkneord 1-20
4 Más despacio, por favor Minitest Minitest: Ordkunskap kap. 1-4 Kap 1-4
B España Minitest
5 El Colegio Internacional Minitest Minitest: Hörövn. kap. 1-5
6 Colores y Casas Minitest Minitest: Räkneord 1-100 Kap 5-6
7 Ropa Minitest Minitest: Ordkunskap kap. 1-7
8 Las personas en la clase Minitest Minitest: Adj. och artiklar Kap 5-8
C Andalucía
9 ¿A qué hora comes? Minitest Minitest: Hörövn. kap. 6-9
10 El abuelo está de visita Minitest Minitest: Ordkunskap kap. 8-10 Kap 9-10
11 ¿Tocas algún instrum...? Minitest Minitest: AR-verb
12 Yo tengo Minitest Minitest: Tener/tener que Minitest: Hörövn. kap. 10-12 Kap 9-12
D América Latina
13 Una chica bonita Minitest Minitest: ir i presens
14 ¿Qué tiempo hace en...? Minitest Kap 13-14
15 ¿De dónde eres? Minitest Minitest: Verbet ser Minitest: Hörövn. kap. 13-15
16 Este fin de semana Minitest Testprov
Fiestas durante el año
Lärarmaterial
Alla Blandade övningar