Kapitlets mål

Att kunna

  • hälsa och tala om vad du heter
  • räkna till 10

Lyssna på texten!

Övningarna på hemsidan

De digitala övningarna på hemsidan övar inte allt du behöver lära dig. Men de ger dig variation och möjlighet att fokusera och lära dig ett antal saker ordentligt så att du verkligen kommer ihåg dem!

Språkforskningen visar att det är lättare att komma ihåg ord som man har lärt sig i sammanhang i stället för enskilt i ordlistor. Här får du därför öva på uttryck i stället för enskilda ord ("pero su madre" i stället för pero, su och madre osv.). De här uttrycken blir sedan viktiga byggstenar när du börjar konstruera egna meningar. Du får öva på uttrycken i tre olika övningstyper:

  • I övningen Lyssna får du öva på hörförståelse och uttal
  • I övningen I rätt ordning får du sätta ihop uttrycken i längre meningar.
  • I övningen Översätt ser du uttrycken insatta i meningar och får skriva dem på spanska.

Minitester

Varje minitest finns både som övning (då uppgifterna alltid kommer i samma ordning) och som prov/läxförhör (då uppgifterna aldrig kommer i samma ordning). Det finns flera typer av minitester:

  • Ett minitest som (övar och) kontrollerar det väsentligaste i varje kapitel.

  • Minitest för olika grammatiska moment och ordgrupper (t.ex. olika verb och räkneord)

  • Minitest för hörförståelse (kap. 5, 9, 12 och 15)

  • Minitest för ordkunskap (kap. 4, 7 och 10)

Om du gör ett minitest som läxförhör/prov sparas ditt resultat i din lärares mapp på Gracias hemsida.

Blandade övningar

  • I övningen Blandade övningar (fungerar ej på mobiler) får du öva många olika på saker från ett eller flera kapitel. Blandade övningar kommer ungefär i vartannat kapitel och de kan också ges som prov eller läxförhör. Din lärare kommer berätta för dig om ni kommer göra det.

OBS! Vissa skolors/kommuners datasystem gör att Blandade övningar inte fungerar med vissa webbläsare eller inte alls. Det är tyvärr inget vi kan åtgärda.

Om du hittar något fel i någon övning, är vi mycket tacksamma om du hör av dig. info@gracias.nu

Lycka till med övandet!

-