Gracias 8: Digitala prov och läxförhör

Minitest innehåller samma uppgifter som övningen men uppgifterna kommer alltid i olika ordning.

Kolumnen till höger, Läxförhör/prov, är provvarianten av Blandade övningar. De består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med. Men obs! Programmet väljer ut olika övningar varje gång du gör provet. De kommer också i olika ordning.

Minitest
kapiteltest
Minitest
 
Minitest
 
Minitest
 
Läxförhör/
prov
1 ¡Bienvenidos a Gracias! Minitest Minitest: Räkneord 1-100 Minitest: AR-verb
2 Un día muy bueno Minitest Kap 1-2
3 Un chico ideal Minitest Minitest: Verbet ser Minitest: Adj. och artiklar Minitest: Hörövn. kap. 1-3
4 Un trabajo perfecto Minitest Minitest: Tener/tener que Minitest: Ordkunskap kap. 1-4 Kap 1-4
Barcelona y Cataluña Minitest
5 Algo de comer y beber Minitest
6 Me duele la rodilla Minitest Minitest: Hörövn. kap. 4-6 Minitest Kap 5-6
7 El más fuerte Minitest Minitest: Adj. komparation
8 La liebre y la tortuga Minitest Kap 5-8
Chile Minitest
9 Miguel visita Chile Minitest Minitest: Hörövn. kap. 7-9 Minitest: Perfekt
10 ¿Dónde has estado? Minitest Kap 9-10
11 En la ciudad Minitest
12 ¿Dónde está la estación? Minitest Minitest: Hörövn. kap. 10-12 Kap 9-12
Ecuador Minitest
13 ¿Qué haces en Internet? Minitest
Lärarmaterial Testuppgift, bara 1 fråga
Alla Blandade övningar