Kapitlets mål

Att kunna

 • berätta om sig själv och andra
 • turistfraser
 • använda AR-verb i presens (hablo, estudias osv.)
 • räkneord 1–100

Lyssna på texten!

sid. 6

sid. 7


Hörövning
Be din lärare om ett övningspapper till denna ljudfil.
¿Dónde están los números?


Välkommen till ett nytt år med Gracias!

De fyra första kapitlen i Gracias 8 repeterar många saker från Gracias 7. Därför finns det extra många övningar till de kapitlen. Tänk på att det är nu du bestämmer hur det ska gå med spanskan under året. Se till att göra alla övningar här i de första kapitlen ordentligt, gärna flera gånger! Om du har med dig bra grunder från de första kapitlen kommer det att gå mycket lättare och bättre under resten av året - och med mindre ansträngning!

Använde du de pedagogiska tipsen som finns i hjälpfilerna till de olika övningarna under förra läsåret? Om inte, pröva dem nu. Om du arbetar effektivt lär du dig mer på kortare tid.

Övningarna på hemsidan

De digitala övningarna på hemsidan övar inte allt du behöver lära dig. Men de ger dig variation och möjlighet att fokusera och lära dig ett antal saker ordentligt så att du verkligen kommer ihåg dem!

Språkforskningen visar att det är lättare att komma ihåg ord som man har lärt sig i sammanhang i stället för enskilt i ordlistor. Här får du därför öva på uttryck i stället för enskilda ord ("pero su madre" i stället för pero, su och madre osv.). De här uttrycken blir sedan viktiga byggstenar när du börjar konstruera egna meningar. Du får öva på uttrycken i tre olika övningstyper:

 • I övningen Lyssna får du öva på hörförståelse och uttal
 • I övningen Översätt ser du uttrycken insatta i meningar och får skriva dem på spanska.
 • I övningen I rätt ordning får du sätta ihop uttrycken i längre meningar.

Minitester

Varje minitest finns både som övning (då uppgifterna alltid kommer i samma ordning) och som prov/läxförhör (då uppgifterna aldrig kommer i samma ordning). Det finns flera typer av minitester:

 • Ett minitest som (övar och) kontrollerar det väsentligaste i varje kapitel.

 • Minitest för olika grammatiska moment och ordgrupper (t.ex. olika verb och räkneord)

 • Minitest för hörförståelse (kap. 5, 9, 12 och 15)

 • Minitest för ordkunskap (kap. 4, 7 och 10)

Om du gör ett minitest som läxförhör/prov sparas ditt resultat i din lärares mapp på Gracias hemsida.

Blandade övningar

 • I övningen Blandade övningar (fungerar ej på mobiler) får du öva många olika på saker från ett eller flera kapitel. Blandade övningar kommer ungefär i vartannat kapitel och de kan också ges som prov eller läxförhör. Din lärare kommer berätta för dig om ni kommer göra det.

OBS! Vissa skolors/kommuners datasystem gör att Blandade övningar inte fungerar med vissa webbläsare eller inte alls. Det är tyvärr inget vi kan åtgärda.

Om du hittar något fel i någon övning, är vi mycket tacksamma om du hör av dig. info@gracias.nu

Lycka till med övandet!

-