Gracias 9: Digitala prov och läxförhör

Minitest innehåller samma uppgifter som övningen men uppgifterna kommer alltid i olika ordning.

Kolumnen till höger, Läxförhör/prov, är provvarianten av Blandade övningar. De består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med. Men obs! Programmet väljer ut olika övningar varje gång du gör provet. De kommer också i olika ordning.

Minitest
kapiteltest
Minitest
 
Läxförhör/
prov
1 Vacaciones Minitest Minitest: Perfekt Kap 1
2 El pescador y el turista Minitest Minitest: Hörövn. kap. 1-2
3 ¿Qué sabes del mundo hispánico? Minitest Minitest: Adj. komparation Kap 1-3
México Minitest
4 ¿Qué están haciendo? Minitest Kap 4
5 ¿Te maquillas todos los días? Minitest Minitest: Hörövn. kap. 3-5
6 Me gustan las telenovelas Minitest Kap 4-6
Bajo el cielo de Madrid Minitest
7 Una sueca en Madrid Minitest Kap 7
8 Carlos — miembro de una Tuna Minitest
9 El gorila y el león Minitest Kap 7-9
Colombia Minitest
10 ¿Una vida mejor? Minitest Kap 10
11 Esta noche voy a llamar Minitest
12 ¿Verdad o Mentira? Minitest Kap 10-12
Extra hörövningar Minitest
Lärarmaterial
Alla Blandade övningar