Digitala övningspaket

(Dessa digitala övningspaket är under utveckling. Vi kan ännu inte säga när de blir färdiga)

Vill du och dina elever arbeta mer digitalt? Då kan ni välja att använda ett digitalt övningspaket i stället för den tryckta övningsboken. De digitala övningspaketen är tänkta att användas tillsammans med de tryckta textböckerna och lärarwebbarna.

Ett digitalt övningspaket innehåller

  • Kapitlets mål
  • Ljudfiler till texter
  • Digitala övningar
  • En pdf-fil med övningar främst från den tryckta ÖB som anpassats för arbete direkt på skärmen
  • Uttalsövningar
  • Länkar, extrauppgifter
  • Digitala, självrättande läxförhör och prov
  • Möjlighet att se sina egna resultat på digitala läxförhör och prov
  • Presentationer för arbete enskilt och i par. Ett exempel: Arbeta 2 och 2 med en dialog