Lärarwebbar

OBS! Lärarwebbarna innehåller MYCKET material och kommer endast säljas till skolor som köper/har köpt in både text- och övningsböcker till sina elever.

Målsättningen med lärarwebbarna är att du som lärare ska kunna minska din planeringstid och ändå kunna ge eleverna större variation och bättre inlärningsmöjligheter.

Det finns en lärarwebb för varje årskurs och vid varje kapitel har vi samlat ihop allt Gracias-material som du behöver. Om du har lärarwebb behöver du m.a.o. varken den tryckta lärarhandledningen eller lärar-cd med ljudfiler.

Lärarwebbarna är personliga och knutna till en lärares mejladress. Lärarwebben för Gracias 7 är avgiftsfri för registrerade användare. Övriga lärarwebbar kostar 200 kronor per styck per år och säljs precis som andra komponenter till Gracias genom Läromedia och Logistikteamet osv. Lärarwebbarna gäller i 12 månader från aktiver andet, alltså inte från köpdagen. Du kan m.a.o. köpa lärarwebbar när du gör dina övriga bestställningar och sedan aktivera dem när du själv vill. Observera att lärarwebbarna är personliga och knutna till en lärares mejladress, dvs. varje lärare behöver en egen lärarwebb för varje årskurs. Men en person kan beställa lärarwebbar till samtliga lärare på skolan och sedan enkelt dela ut dem till sina kollegor. Är ni två lärare som undervisar i årskurs 8 köper du m.a.o. 2 st Gracias 8 lärarwebb och delar sedan ut en till din kollega.

Lärarwebbarna kommer att kontinuerligt uppdateras med mer övningar, nya länkar osv.

Följande saker ser du i en lärarwebb

Överst ligger allt som eleverna ser:

 • Kapitlets mål
 • Ljudfiler till texter
 • Digitala övningar
 • Uttalsövningar
 • Länkar, extrauppgifter
 • Digitala, självrättande läxförhör och prov

Därunder ligger ditt lärarmaterial som du bara ser om du är inloggad:

 • Kapitelkommentarer och pedagogiska tips till varje kapitel.
 • 1-2 länkar per kapitel till YouTube till filmer som passar till varje kapitels tema.
 • Presentationer för storbildsskärm och smartboard (se mer info nedan).
 • Ljudfil till kapitlets hörövning samt facit direkt på skärmen.
 • Kopieringsunderlag för utskrift och kopiering.
 • En mapp där dina elevers resultat på digitala läxförhör och prov samlas.

Presentationer för storbildsskärm och smartboard

Bilderna i presentationerna ger dig möjlighet att helt koncentrera dig på att förklara/samtala med klassen om det ni går igenom. Du behöver ju inte skriva något på tavlan vid genomgången. Varje presentation inleds med en sida med kortfattad lärarinfo om innehåll och tips på hur du kan arbeta med presentationen.

Det finns 2-4 presentationer av olika typ till varje kapitel:

En kapitelpresentation introducerar kapitlet Ett antal ord/uttryck och/eller något nytt inom grammatiken ger eleverna en lättare ingång till kapiteltexten. De exponeras för och förstår saker som kommer i kapitlet. Det är bra för självförtroendet att redan kunna lite när ni börjar med kapiteltexten!

Presentation av ny grammatik (i de kapitel där det finns ny grammatik). Dessa presentationer börjar ofta med repetition av andra, tidigare genomgångna moment: När bestämd artikel presenteras, repeteras först obestämd artikel. När verbet ir kommer i presens inleds presentationen med en jämförelse av böjningsformerna mellan AR-verb och ir osv.

Muntliga övningar Det finns en presentation med muntliga övningar i varje kapitel. En del övningar är helt nya, andra har eleverna redan arbetat med, men får här möjlighet att repetera dem, antingen i par och/eller i helklass.