Gracias 6: Digitala prov och läxförhör

Det finns flera olika varianter av prov/läxförhör. Samtliga prov testar exakt samma sak som i
övningsvarianterna. Det lönar sig med andra ord att arbeta ordentligt med övningarna!

1 Minitest Obs! Uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
2 Lucktexter Du får 4 poäng för rätt ifyllt svar utan hjälp av svensk översättning och 3 poäng om du tar hjälp av svenskan.
3 Översätt Se hjälpfilen i provet för poängsättning.
4 Sant eller falskt Du får 1 poäng för varje rätt svar.
5 Blandade övningar

OBS! Denna typ fungerar inte på alla datorer/läsplattor.

Ligger längst ner på sidan och består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med i övningsvarianten.
Kapitel Minitest Lucktexter Översätt Sant eller falskt
1 Comprendo español
2 Hola Minitest
España
3 Tengo trece años Minitest
🎧 Hörövning G6k3Översätt
Räkneord 1-10


4 Me gusta el baloncesto Minitest
🎧 Hörövning G6k4Översätt
Färger


América Latina
5 En la ciudad Minitest
🎧 Räkneord 1-20
🎧 Hör G6k5
Lucktext
s.25 G6k05
ÖversättPronunciación
6 ¿Qué quieres? Minitest


Lucktext
ÖVA PÅ VERB
Översätt


Sant eller Falskt
7 ¡Feliz cumpleaños! Minitest


Lucktext

Översätt
Veckodagarna


España s. 32-33
8 ¿Qué tiempo hace? Minitest


Lucktext

Översätt
Vädret


9 Tengo hambre Minitest
🎧 Räkneord 1-100

Lucktext

Översätt
Räkneord 10-90


10 Mi familia Minitest


Lucktext

Översätt


Sant eller Falskt
Perú Minitest
Svalorna Latinamerika
11 Toco la guitarra Minitest


Lucktext

Översätt
AR-verb (ej ljud)
Olika verb (ej Ljud)

12 El concurso Minitest
ÖversättExtratexter (TB s. 50-57)
Testkapitel