Gracias 6: Digitala prov och läxförhör

Det finns tre olika varianter av prov/läxförhör.

  1. Minitester: samma uppgifter som i övningsvarianten. Uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
  2. Lucktexter:Du får 4 poäng för rätt ifyllt svar utan hjälp av svensk översättning och 3 poäng om du tar hjälp av svenskan.
  3. Översätt: Du översätter ett 10-tal centrala uttryck från kapitlets digitala övningar. Se hjälpfilen i provet för poängsättning.
  4. Blandade övningar: Ligger längst ner på sidan och består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med i övningsvarianten. Denna typ fungerar inte på alla datorer/läsplattor.
Minitest Minitest Minitest Lucktext Lucktext Översätt Översätt Översätt
1 Comprendo español
2 Hola Minitest
España
3 Tengo trece años Minitest Hörövning G6k3 Översätt Räkneord 1-10
4 Me gusta el baloncesto Minitest Hörövning G6k4 Översätt Färger
América Latina
5 En la ciudad Minitest Räkneord 1-20 Hör G6k5 Lucktext Gracias 6 kap 5 s.25 Översätt
Pronunciación
6 ¿Qué quieres? Minitest Lucktext ÖVA PÅ VERB Översätt
7 ¡Feliz cumpleaños! Minitest Lucktext Översätt Veckodagarna
España s. 32-33
8 ¿Qué tiempo hace? Minitest Lucktext Översätt Vädret
9 Tengo hambre Minitest Räkneord 1-100 Lucktext Översätt Räkneord 10-90
10 Mi familia Minitest Lucktext Översätt
Perú Minitest
Svalorna Latinamerika
11 Toco la guitarra Minitest Lucktext Översätt AR-verb (ej ljud) Olika verb (ej Ljud)
12 El concurso Minitest Översätt
Extratexter (TB s. 50-57)
Testkapitel
Läxförhör
/ prov
(Blandade
övningar)
Kap 2-4
Kap 5
Kap 5-7
Kap 8
Kap 8-10
Kap 11-12