Gracias 6: Digitala prov och läxförhör

Det finns tre olika varianter av prov/läxförhör.

  1. Minitester: samma uppgifter som i övningsvarianten. Uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
  2. Lucktexter:Du får 4 poäng för rätt ifyllt svar utan hjälp av svensk översättning och 3 poäng om du tar hjälp av svenskan.
  3. Blandade övningar: Ligger längst ner på sidan och består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med i övningsvarianten. Denna typ fungerar inte på alla datorer/läsplattor.
Minitest
kapiteltest
Minitest
 
Minitest
 
Lucktest Lucktest
 
Lucktest
 
1 Comprendo español
2 Hola Minitest
España
3 Tengo trece años Minitest Minitest Hörövning G6k3
4 Me gusta el baloncesto Minitest Minitest Hörövning G6k4
América Latina
5 En la ciudad Minitest Minitest: Räkneord 1-20 Minitest Hör G6k5 Lucktest Lucktext Gracias 6 kap 5 s.25 Lucktext Gracias 6 kap 5 ÖVA PÅ VERB
Pronunciación
6 ¿Qué quieres? Minitest Lucktest
7 ¡Feliz cumpleaños! Minitest Lucktest
España s. 32-33
8 ¿Qué tiempo hace? Minitest Lucktest
9 Tengo hambre Minitest Minitest: Räkneord 1-100 Lucktest
10 Mi familia Minitest Lucktest
Perú Minitest
Svalorna Latinamerika
11 Toco la guitarra Minitest Lucktest
12 El concurso Minitest
Alla texter på sid. 50-57
Läxförhör / prov (Blandade övningar)
Kap 2-4
Kap 5
Kap 5-7
Kap 8
Kap 8-10
Kap 11-12