Kapitlets mål

Att kunna

  • att fråga hur någon mår, vad någon heter och hur gammal någon är.
  • att sjunga en sång med räkneord från 1-12.

Lyssna på texten!

sid. 18

Öva uttal

Öva uttal på kapitlets nya ord.

Sjung och räkna!

Det är lättare att lära sig nya ord om man sjunger dem.

Tips!

Om du vill variera din träning kan du hitta övningar för Gracias på olika hemsidor på nätet. Titta t.ex. på Quizlet eller Glosor.eu

På de hemsidorna ligger övningar/gloslistor osv. som lärare har gjort för sina klasser och som alla fritt kan använda. Sök på t.ex. Gracias 6 kap 3

Tävla med några kompisar!

Turas om att slå med en tärning och se vem som kan säga räkneorden snabbast.

Använd Digitala tärningar

För att få två digitala tärningar: Klicka på kugghjulet och dra markören på linjen till 2, klicka på kugghjulet igen. Klicka sedan på tärningarna för slå. Vem säger summan av räkneorden snabbast? T.ex. 3+5= 8 (**ocho**)