ESCUCHAR
jag är tolv år tengo doce años
jag också yo también
Hur är det? ¿Qué tal?
Hur gammal är du? ¿Cuántos años tienes?
mycket bra muy bien
Och du? ¿Y tú?
Vad heter den? ¿Cómo se llama?
jag bor i Bogotá vivo en Bogotá