"Kapitlets mål"

Att kunna

  • att räkna från 1-100.
  • att handla frukt, glass osv.

Lyssna på texten!

sid. 36

sid. 37

Vi sjunger!

Sjung en sång om vad du vill äta.

Tävla med några kompisar!

Vem kan säga räkneorden snabbast?

Använd Digitala tärningar

För att få två digitala tärningar: Klicka på kugghjulet och dra markören på linjen till 2, klicka på kugghjulet igen. Klicka sedan på tärningarna för slå.

Vem säger räkneorden snabbast? Tärningen till vänster är 10- tal och den till höger är en-tal. Om tärningarna visar t.ex. 5 och 4 ska man säga cincuenta y cuatro.

-