Kapitlets mål

Att kunna

  • att samtala om olika aktiviteter.
  • att använda olika verbformer, t.ex. canto, cantas, canta.
  • att sjunga en sång med olika verbformer.

Lyssna på texten!

sid. 44

sid. 44

Sjung och lär dig snabbare!

När man ska memorera saker är det bra att göra det med rytm och rörelse. Här hittar du två sånger som kommer hjälpa dig att lära dig att böja AR-verb. Lär dig den första sången utantill.

Och lyssna på den här för att den svänger!

I Latinamerika använder man inte vosotros-formen och den finns därför inte med i den andra sången.


Rytm, handklapp och rörelse med ändelserna av AR-verb i presens

Med rytm och rörelse är det lättare att memorera. Klappa med en kompis.