Här kan du lyssna på alla texterna på sidorna 50-57. Det finns övningar till texterna i övningsboken men inga här på hemsidan.

Lyssna på texten!

Sid. 50 ¿Qué hora es?

Sid. 51 Algunos deportes populares en América Latina

Sid. 52 ¿Cuándo es tu cumpleaños?

Sid. 53 Vacaciones de Navidad

Sid. 54 ¿Qué hay en el dibujo?

Sid. 55 ¿Vamos al cine?

Sid. 56 ¡Hola chicos y chicas! Me llamo Pilar.

Sid. 56 Laura

I böcker tryckta 2021 och senare har vi lagt till en liten text om Laura som också finns med på ljudfilen här. Ny text:

Laura usa su móvil todos los días. Saca y sube muchas fotos. También escribe y manda muchos mensajes. A veces juega online.

Sid 57 Antonio

Sid. 57 Miriam