Gracias 7: Digitala prov och läxförhör

Det finns tre olika varianter av prov/läxförhör.

  1. Minitester: samma uppgifter som i övningsvarianten. Uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
  2. Lucktexter:Du får 4 poäng för rätt ifyllt svar utan hjälp av svensk översättning och 2 poäng om du tar hjälp av svenskan.
  3. Blandade övningar: Ligger längst ner på sidan och består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med i övningsvarianten. Denna typ fungerar inte på alla datorer/läsplattor.
Minitest
kapiteltest
Minitest
 
Minitest
 
Lucktest Lucktest
 
A Spanskan i Världen
1 Hola, ¿cómo te llamas? Minitest Lucktest Lucktext Más textos G7k1
2 Quiero un helado Minitest Lucktest
3 ¿Cuántos años tienes? Minitest Minitest: Räkneord 1-20 Lucktest Lucktext Más textos G7k3
4 Más despacio, por favor Minitest Minitest: Ordkunskap kap. 1-4 Lucktest
B España Minitest Lucktest
5 El Colegio Internacional Minitest Minitest: Hörövn. kap. 1-5 Lucktest Lucktext Más textos G7k5
6 Colores y Casas Minitest Minitest: Räkneord 1-100 Lucktest
7 Ropa Minitest Minitest: Ordkunskap kap. 1-7 Lucktest
8 Las personas en la clase Minitest Minitest: Adj. och artiklar Lucktest
C Andalucía
9 ¿A qué hora comes? Minitest Minitest: Hörövn. kap. 6-9 Lucktest
10 El abuelo está de visita Minitest Minitest: Ordkunskap kap. 8-10 Lucktest
11 ¿Tocas algún instrum...? Minitest Minitest: AR-verb Lucktest
12 Yo tengo Minitest Minitest: Tener/tener que Minitest: Hörövn. kap. 10-12 Lucktest
Extratext: El Perrito y la carne
D América Latina Lucktest
13 Una chica bonita Minitest Minitest: ir i presens Lucktest
14 ¿Qué tiempo hace en...? Minitest Lucktest
15 ¿De dónde eres? Minitest Minitest: Verbet ser Minitest: Hörövn. kap. 13-15 Lucktest
16 Este fin de semana Minitest Lucktest
Teatro: Una visita en Barcelona
Fiestas durante el año
Läxförhör / prov (Blandade övningar)
Kap 1-2
Kap 1-4
Kap 5-6
Kap 5-8
Kap 9-10
Kap 9-12
Kap 13-14
Testprov