Gracias 7: Digitala prov och läxförhör

Det finns flera olika varianter av prov/läxförhör. Samtliga prov testar exakt samma sak som i
övningsvarianterna. Det lönar sig med andra ord att arbeta ordentligt med övningarna!

1 Minitest Obs! Uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
2 Lucktexter Du får 4 poäng för rätt ifyllt svar utan hjälp av svensk översättning och 3 poäng om du tar hjälp av svenskan.
3 Översätt Se hjälpfilen i provet för poängsättning.
4 Sant eller falskt Du får 1 poäng för varje rätt svar.
5 Blandade övningar

OBS! Denna typ fungerar inte på alla datorer/läsplattor.

Ligger längst ner på sidan och består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med i övningsvarianten.
Kapitel Minitest Lucktexter Översätt Sant eller falskt
A Spanskan i Världen

1 Hola, ¿cómo te llamas? Minitest


Lucktext G7K01
Översätt
Räkneord 1-10
2 Quiero un helado Minitest


Lucktext G7k02
Översätt
Skriv med siffror
3 ¿Cuántos años tienes? 🎧 Minitest: Räkneord 1-20


Lucktext G7k03
Översätt
Skriv räkneorden
4 Más despacio, por favor Minitest
Ordkunskap kap. 1-4

Lucktext G7k04
Översätt

B España Minitest på spanska
på svenska

Lucktext España


5 El Colegio Internacional Minitest
🎧 Hörövn. kap. 1-5

Lucktext G7k05
Översätt

6 Colores y Casas Minitest
🎧 Räkneord 1-100

Lucktext G7k06
Översätt
Räkneord 10-90
Färger


Hörförståelse: Sant eller falskt? G7k6
7 Ropa Minitest
Ordkunskap kap. 1-7

Lucktext G7K07
Översätt

8 Las personas en la clase Minitest
🎧 Adj. och artiklar

Lucktext G7k08
Översätt
AdjektivHörövning: Sant eller falskt? G7k8
C AndalucíaÖversätt

9 ¿A qué hora comes? Minitest
🎧 Hörövn. kap. 6-9

Lucktext G7k09
Översätt
Veckodagarna
Klockan
Skriv: En dag
uttryck från Más textos

10 El abuelo está de visita Minitest
Ordkunskap kap. 8-10

Lucktext G7k10
Översätt
Verb i singular
11 ¿Tocas algún instrum...? Minitest
🎧 AR-verb

Lucktext G7k11
Översätt
ER-verb
12 Yo tengo 🎧 Minitest
🎧 Tener/tener que
🎧 Hörövn. kap. 10-12
Lucktext G7K12
Översätt: Presens av tener
Tener queHörövning: Sant eller falskt? Ett schema G7k12
Extratext: El Perrito y la carne

D América Latina

13 Una chica bonita 🎧 Minitest
🎧 ir i presens

Lucktext G7k13
Översätt
Presens av ir
14 ¿Qué tiempo hace en...? 🎧 Minitest


Lucktext G7k14
Översätt: Vädret
Hörövning: Sant eller falskt? Vädret G7k14
15 ¿De dónde eres? 🎧 Minitest
🎧 Verbet ser
🎧 Hörövn. kap. 13-15
Lucktext G7k15
Översätt
Presens av serHörövning: Sant eller falskt? Ett släktträd G7k15
16 Este fin de semana 🎧 Minitest


Lucktext G7k16
Översätt
Futurum
Teatro: Una visita en Barcelona

Fiestas durante el año

A Spanskan i Världen

1 Hola, ¿cómo te llamas?

2 Quiero un helado

3 ¿Cuántos años tienes?

4 Más despacio, por favor

B España

5 El Colegio Internacional

6 Colores y Casas

7 Ropa

8 Las personas en la clase

C Andalucía

9 ¿A qué hora comes?

10 El abuelo está de visita

11 ¿Tocas algún instrum...?

12 Yo tengo

Extratext: El Perrito y la carne

D América Latina

13 Una chica bonita

14 ¿Qué tiempo hace en...?

15 ¿De dónde eres?

16 Este fin de semana

Teatro: Una visita en Barcelona

Fiestas durante el año