"Kapitlets mål"

Att kunna

 • hälsa och tala om vad du heter
 • räkna till 10

Lyssna på texten!

Sjung och räkna!

Du vet väl att man lär sig bättre och enklare om man använder musik? Repetera räkneorden 1-12 genom att lyssna, sjunga och lära dig sången utantill.

Övningarna på hemsidan

De digitala övningarna på hemsidan övar inte allt du behöver lära dig. Men de ger dig variation och möjlighet att fokusera och lära dig ett antal saker ordentligt så att du verkligen kommer ihåg dem!

Språkforskningen visar att det är lättare att komma ihåg ord som man har lärt sig i sammanhang i stället för enskilt i ordlistor. Här får du därför mycket öva på uttryck i stället för enskilda ord ("pero su madre" i stället för pero, su och madre osv.). De här uttrycken blir sedan viktiga byggstenar när du börjar konstruera egna meningar. Du får öva på uttrycken i flera olika övningstyper:

 • I övningen Lyssna får du öva på hörförståelse och uttal
 • I övningen I rätt ordning får du sätta ihop uttrycken i längre meningar.
 • I övningen Översätt ser du uttrycken insatta i meningar och får skriva dem på spanska.
 • I övningen Översätt hela texten kan du göra just det, mening för mening.
 • I Lucktextövningen får du öva på ord och uttryck i själva kapiteltexten. Du får öva på 3 olika sätt: översätta till svenska, klicka in orden på rätt plats i texten samt skriva in dem. Lucktextövningen kan även ges som digitalt prov.

Minitester

Varje minitest finns både som övning (då uppgifterna alltid kommer i samma ordning) och som prov/läxförhör (då uppgifterna aldrig kommer i samma ordning). Det finns flera typer av minitester:

 • Ett minitest som (övar och) kontrollerar det väsentligaste i varje kapitel.

 • Minitest för olika grammatiska moment och ordgrupper (t.ex. olika verb och räkneord)

 • Minitest för hörförståelse (kap. 5, 9, 12 och 15)

 • Minitest för ordkunskap (kap. 4, 7 och 10)

Om du gör ett minitest som läxförhör/prov sparas ditt resultat i din lärares mapp på Gracias hemsida.

Blandade övningar

 • I övningen Blandade övningar får du öva många olika sätt på saker från ett eller flera kapitel. Blandade övningar kommer ungefär efter vartannat kapitel och de ligger samlade längst ner i vänsterspalten. De kan också ges som prov eller läxförhör. Din lärare kommer berätta för dig om ni kommer göra det. (OBS! Blandade övningar fungerar ej på mobiler och i vissa datasystem. Du får helt enkelt pröva om övningarna fungerar på din dator/läsplatta.)

Om du hittar något fel i någon övning, är vi mycket tacksamma om du hör av dig. info@gracias.nu

Lycka till med övandet!