Kapitlets mål

Att kunna

  • köpa glass och läsk
  • räkna till 15

Lyssna på texten!

Öva uttal

Klicka på länken för att öva uttal med karaoke. Öva uttal

Sjung om mat!

¿Quieres algo? Sjung en sång om vad du vill äta

Flera av sånger du kommer sjunga är insjungna av eleverna i klass 8AB vid Adolf Fredriks skola i Stockholm. Vi tackar dem för det!

¿Cuánto cuesta? Sjung och beställ vad du vill ha på kaféet.

Spela spel!

Digital tärning Om du behöver en digital tärning för att spela spel,

Tips!

I hjälpfilen till varje övning finns det olika pedagogiska tips. Pröva dem och fundera på om de hjälper dig att lära dig mer och effektivare.