Kapitlets mål

Att kunna

  • namn på vanliga husdjur
  • använda formerna tengo, tienes och tiene
  • använda viktiga turistfraser

Lyssna på texten!

Öva uttal

Klicka på länken för att öva uttal med karaoke. Öva uttal

Öva mer uttal

Här kan du öva uttal med karaoke från Gracias 6: Mallorca, Hola Héctor, señora, chicas, que, Julio, Argentina

En liten intervju

Klicka på länken och besvara frågorna som vokin ställer. Hola, ¿qué tal?

(Stoppa filmen ibland om du tycker att frågorna kommer för snabbt.)

Tips!

När du arbetar med Minitest: Ordkunskap är det bra att skriva upp de ord/meningar som du inte klarar direkt. Då vet du vilka ord du bör öva mera på.

OBS! Om ni behöver en digital tärning för att spela spel, klicka här