"Kapitlets mål"

Att kunna

  • namn på vanliga husdjur
  • använda formerna tengo, tienes och tiene
  • använda viktiga turistfraser

Lyssna på texten!

Öva uttal

Öva uttal av nya ord i kapitlet.

Mera uttal

Pronunciación 1 (Du arbetade med den här och nästa i kapitel 1 men det är alltid bra att öva en extra gång på uttal)

Pronunciación 2

Svara på några frågor

Observera att du kan stoppa filmen ibland om du tycker att frågorna kommer för snabbt.

Tips: Ett besök på Harry Potters internatskola

Här kommer ett nytt datorspel av spanskläraren Iñigo Amaro Corpas. Bra repetition av kapitel 1-4!

Tips!

När du arbetar med Minitest: Ordkunskap är det bra att skriva upp de ord/meningar som du inte klarar direkt. Då vet du vilka ord du bör öva mera på.

Arbeta 2 och 2 med en dialog Klicka på länken på varsin dator eller läsplatta och gör övningen tillsammans.