Kapitlets mål

Att kunna

  • berätta om dig och din familj
  • använda singular av AR-verb, t.ex. hablo, hablas, habla

Lyssna på texten!

Diktamen

Lyssna på texten om Alfredo. Skriv in den i din skrivbok eller på ett separat papper eller digitalt.

Öva uttal

Öva uttal av nya ord i kapitlet.

Tips!

Lyssna på Minitest: hörövning tillsammans med en kamrat. Lyssna 2-3 gånger på varje uppgift och tala om för varandra vad ni förstår. Tillsammans förstår ni mer och kan på så sätt hjälpa varandra. Det blir lite som att se en engelsk film med undertext. Med hjälp av undertexten (=din kamrat) förstår du mer och kommer på så sätt lära dig mer.

Arbeta 2 och 2 med en dialog