Kapitlets mål

Att kunna

  • använda uttryck som till vänster, i mitten och till höger
  • använda un, una, el och la
  • räkna till 99
  • säga olika färger

Lyssna på texten!


Sjung färgerna

Los Colores Titta på en karaoke-film för att sjunga med och lära dig färgerna och sången utantill

Öva uttal

Öva uttal Klicka på länken för att öva uttal med karaoke.

Arbeta 2 och 2 med en dialog

Tävla med några kompisar!

Vem kan säga räkneorden snabbast?

Använd Digitala tärningar

För att få två digitala tärningar: Klicka på kugghjulet och dra markören på linjen till 2, klicka på kugghjulet igen. Klicka sedan på tärningarna för slå.

Vem säger räkneorden snabbast? Tärningen till vänster är 10- tal och den till höger är en-tal. Om tärningarna visar t.ex. 5 och 4 ska man säga cincuenta y cuatro.

-