"Kapitlets mål"

Att kunna

  • använda uttryck som till vänster, i mitten och till höger
  • använda un, una, el och la
  • räkna till 99
  • säga olika färger

Lyssna på texten!


Öva uttal

Öva uttal av nya ord i kapitlet.

Sjung en sång

Lär dig sången och färgerna utantill.


Tävla med några kompisar!

Vem kan säga räkneorden snabbast?

Använd Digitala tärningar

För att få två digitala tärningar: Klicka på kugghjulet och dra markören på linjen till 2, klicka på kugghjulet igen. Klicka sedan på tärningarna för slå.

Vem säger räkneorden snabbast? Tärningen till vänster är 10- tal och den till höger är en-tal. Om tärningarna visar t.ex. 5 och 4 ska man säga cincuenta y cuatro.

-

Arbeta 2 och 2 med en dialog Klicka på länken på varsin dator eller läsplatta och gör övningen tillsammans.