Kapitlets mål

Att kunna

  • använda uttryck som till vänster, i mitten och till höger
  • använda un, una, el och la
  • räkna till 99
  • säga olika färger

Lyssna på texten!

Lyssna på ljudfilen. Sjung med och lär dig sången utantill! Det är ett bra och enkelt sätt att lära dig alla färgerna.

Los colores

Amarillo

negro, blanco,

verde y azul,

rojo y rosado,

gris y verde claro

¿Cuál te gusta, cuál te gusta,

cuál te gusta más?

¡Marrón!

Öva uttal

Öva uttal Klicka på länken för att öva uttal med karaoke.

Arbeta 2 och 2 med en dialog

Tävla med några kompisar!

Vem kan säga räkneorden snabbast?

Använd Digitala tärningar

För att få två digitala tärningar: Klicka på kugghjulet och dra markören på linjen till 2, klicka på kugghjulet igen. Klicka sedan på tärningarna för slå.

Vem säger räkneorden snabbast? Tärningen till vänster är 10- tal och den till höger är en-tal. Om tärningarna visar t.ex. 5 och 4 ska man säga cincuenta y cuatro.

-