Kapitlets mål

Att kunna

  • använda fler fritidsord
  • använda frekvensord: alltid, ibland osv.
  • böja AR-verb och ER-verb i presens

Lyssna på texten!

¿Tocas algún instrumento?

Más textos: Rafael habla de su interés en la música. TB sid. 78

(Nya versionen, böcker tryckta 2021 och senare)

Har du en gammal bok men vill läsa och lyssna på den nya versionen? Ljudfilen ligger här och om du klickar på länken längst ner på sidan kan du läsa texten.

Sjung och lär dig snabbare!

När man ska memorera saker är det bra att göra det med sång. Lär dig sången utantill. Det kommer hjälpa dig när du arbetar verben i framtiden.

Yo canto, tú cantas

Rör på dig och lär dig snabbare!

Att röra sig med rytm är också bra för inlärningen Rytm, handklapp och rörelse med ändelserna av AR-verb

Rytm, handklapp och rörelse med tomar i presens

Vill du skriva verbformerna också?

Öva mer på verb Om du vill öva mer på AR- och ER-verb kan du klicka på den här länken.

Arbeta 2 och 2 med en dialog

Arbeta 2 och 2 med AR-verb

Tävla med några kompisar!

Vem kan säga verbformerna snabbast? Klicka här: Vem är snabbast?

Använd Digitala tärningar

För att få två digitala tärningar: Klicka på kugghjulet och dra markören på linjen till 2, klicka på kugghjulet igen. Klicka sedan på tärningarna för slå.

- Titta på bilden och texten här. Texten innehåller många ord som du inte kan på spanska. Men du vet vad liknande ord betyder på andra språk. Och gillar du fotboll kan du nog översätta hela texten ….