Kapitlets mål

Att kunna

  • använda fler fritidsord
  • använda frekvensord: alltid, ibland osv.
  • böja AR-verb och ER-verb i presens

Lyssna på texten!

¿Tocas algún instrumento?

Más textos: Rafael habla de su interés en la música. TB sid. 78

(Nya versionen, böcker tryckta 2021 och senare)

Har du en gammal bok men vill läsa och lyssna på den nya versionen? Ljudfilen ligger här och om du klickar på länken längst ner på sidan kan du läsa texten.


Titta på bilden och texten här. Texten innehåller många ord som du inte kan på spanska. Men du vet vad liknande ord betyder på andra språk. Och gillar du fotboll kan du nog översätta hela texten ….

Sjung och lär dig snabbare!

När man ska memorera saker är det bra att göra det med rytm och rörelse. Här hittar du två sånger som kommer hjälpa dig att lära dig att böja AR-verb. Lär dig den första sången utantill.


Rytm, handklapp och rörelse med ändelserna av AR-verb i presens

Med rytm och rörelse är det lättare att memorera. Klappa med en kompis.

Rytm, handklapp och rörelse med presens av AR-verbet tomar

Titta på filmen är bra för minnet men om du klappar och rabblar själv memorerar du mycket bättre.


Tävla med några kompisar!

Digitala tärningar För att få två digitala tärningar: Klicka på kugghjulet och dra markören på linjen till 2, klicka på kugghjulet igen. Klicka sedan på tärningarna för slå.

Vem kan säga verbformerna snabbast? Öppna de digitala tärningarna på den separat skärm.
Arbeta två och två med AR-verb Klicka på länken på varsin dator eller läsplatta och gör övningen tillsammans.