Gracias 8: Digitala prov och läxförhör

Det finns tre olika varianter av prov/läxförhör.

  1. Minitester: samma uppgifter som i övningsvarianten. Uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
  2. Lucktexter:Du får 4 poäng för rätt ifyllt svar utan hjälp av svensk översättning och 3 poäng om du tar hjälp av svenskan.
  3. Blandade övningar: Ligger längst ner på sidan och består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med i övningsvarianten. Denna typ fungerar inte på alla datorer/läsplattor.
Minitest
kapiteltest
Minitest
 
Minitest
 
Minitest
 
Lucktest
1 ¡Bienvenidos a Gracias! Minitest Minitest: Räkneord 1-100 Minitest: AR-verb Lucktest
2 Un día muy bueno Minitest Lucktest
3 Un chico ideal Minitest Minitest: Verbet ser Minitest: Adj. och artiklar Minitest: Hörövn. kap. 1-3 Lucktest
4 Un trabajo perfecto Minitest Minitest: Tener/tener que Minitest: Ordkunskap kap. 1-4 Lucktest
Los tres deseos
Barcelona y Cataluña
5 Algo de comer y beber Minitest Lucktest
6 Me duele la rodilla Minitest Minitest: Hörövn. kap. 4-6 Lucktest
7 El más fuerte Minitest Minitest: Adj. komparation Lucktest
8 La liebre y la tortuga Minitest Lucktest
Chile
9 Miguel visita Chile Minitest Minitest: Hörövn. kap. 7-9 Minitest: Perfekt Lucktest
10 ¿Dónde has estado? Minitest Lucktest
11 En la ciudad Minitest Lucktest
12 ¿Dónde está la estación? Minitest Minitest: Hörövn. kap. 10-12 Lucktest
Ecuador Minitest
13 ¿Qué haces en Internet? Minitest Lucktest
Läxförhör / prov (Blandade övningar)
Kap 1-2
Kap 1-4
Kap 5-6
Kap 5-8
Kap 9-10
Kap 9-12