Gracias 8: Digitala prov och läxförhör

Det finns flera olika varianter av prov/läxförhör. Samtliga prov testar exakt samma sak som i
övningsvarianterna. Det lönar sig med andra ord att arbeta ordentligt med övningarna!

1 Minitest Obs! Uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
2 Lucktexter Du får 4 poäng för rätt ifyllt svar utan hjälp av svensk översättning och 3 poäng om du tar hjälp av svenskan.
3 Översätt Se hjälpfilen i provet för poängsättning.
4 Sant eller falskt Du får 1 poäng för varje rätt svar.
5 Blandade övningar

OBS! Denna typ fungerar inte på alla datorer/läsplattor.

Ligger längst ner på sidan och består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med i övningsvarianten.
Kapitel Minitest Lucktexter Översätt Sant eller falskt
1 ¡Bienvenidos a Gracias! Minitest
🎧 Räkneord 1-100
🎧 AR-verb

Lucktext G8k01
Översätt
Räkneord 10-90
Presens av AR-verb2 Un día muy bueno 🎧 MinitestLucktext G8k02
Översätt
Skriv verbformer
Presens av tener
Skriv: Klockan


3 Un chico ideal Minitest
🎧 Verbet ser
🎧 Adj. och artiklar
🎧 Hörövn. kap. 1-3
Lucktext G8k03
Översätt
Kläder och färger
Adjektiv
Presens av ser


4 Un trabajo perfecto Minitest
🎧 Tener/tener que
Ordkunskap kap. 1-4

Lucktext G8k04
Översätt
Presens av ir
Tener que
Vädret
Futurum
Hörövning: Sant eller falskt? Vädret G7k14
Los tres deseos


Barcelona y Cataluña


5 Algo de comer y beber MinitestLucktext G8k05
Översätt

6 Me duele la rodilla Minitest
🎧 Hörövn. kap. 4-6


Lucktext G8k06
Översätt
Hörförståelse: Sant eller falskt? Kroppsdelar och färger
7 El más fuerte Minitest
🎧 Adj. komparation


Lucktext G8k07
Översätt
Adj. komparation
Frågeord


Hörförståelse: Sant eller falskt? Kroppsdelar och adj. komp.
8 La liebre y la tortuga MinitestLucktext G8k08
Översätt
Verb med diftong
Chile
Översätt
Hörövning: Sant eller falskt? Sydamerika
9 Miguel visita Chile Minitest
🎧 Hörövn. kap. 7-9
🎧 Perfekt

Lucktext G8k09
Översätt
AR-verb i perfekt
10 ¿Dónde has estado? MinitestLucktext G8k10
Översätt
Hörövning: Sant eller falskt? Perfekt
11 En la ciudad MinitestLucktext G8k11
Översätt
LägesordHörövning: Sant eller falskt G8k11
12 ¿Dónde está la estación? Minitest
🎧 Hörövn. kap. 10-12


Lucktext G8k12
Översätt

Ecuador Minitest
Översätt (ej ljud)

13 ¿Qué haces en Internet? 🎧 MinitestLucktext G8k13
Översätt

1 ¡Bienvenidos a Gracias!

2 Un día muy bueno

3 Un chico ideal

4 Un trabajo perfecto

Los tres deseos

Barcelona y Cataluña

5 Algo de comer y beber

6 Me duele la rodilla

7 El más fuerte

8 La liebre y la tortuga

Chile

9 Miguel visita Chile

10 ¿Dónde has estado?

11 En la ciudad

12 ¿Dónde está la estación?

Ecuador

13 ¿Qué haces en Internet?