Gracias 8: Digitala prov och läxförhör

Det finns flera olika varianter av prov/läxförhör. Samtliga prov testar exakt samma sak som i
övningsvarianterna. Det lönar sig med andra ord att arbeta ordentligt med övningarna!

1 Minitest Obs! Uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
2 Lucktexter Du får 4 poäng för rätt ifyllt svar utan hjälp av svensk översättning och 3 poäng om du tar hjälp av svenskan.
3 Översätt Se hjälpfilen i provet för poängsättning.
4 Sant eller falskt Du får 1 poäng för varje rätt svar.
5 Blandade övningar

OBS! Denna typ fungerar inte på alla datorer/läsplattor.

Ligger längst ner på sidan och består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med i övningsvarianten.
Kapitel Minitest Lucktexter Översätt Sant eller falskt
1 ¡Bienvenidos a Gracias! Minitest
🎧 Räkneord 1-100
🎧 AR-verb

Lucktext
Översätt
Räkneord 10-90
Presens av AR-verb2 Un día muy bueno 🎧 MinitestLucktext
Översätt
Skriv verbformer
Presens av tener
Skriv: Klockan


3 Un chico ideal Minitest
🎧 Verbet ser
🎧 Adj. och artiklar
🎧 Hörövn. kap. 1-3
Lucktext
Översätt
Kläder och färger
Adjektiv
Presens av ser


4 Un trabajo perfecto Minitest
🎧 Tener/tener que
Ordkunskap kap. 1-4

Lucktext
Översätt
Presens av ir
Tener que
Vädret
Futurum
Sant eller Falskt
Los tres deseos


Barcelona y Cataluña


5 Algo de comer y beber MinitestLucktext
Översätt

6 Me duele la rodilla Minitest
🎧 Hörövn. kap. 4-6


Lucktext
Översätt
Sant eller Falskt
7 El más fuerte Minitest
🎧 Adj. komparation


Lucktext
Översätt
Adj. komparation
Frågeord


Sant eller Falskt
8 La liebre y la tortuga MinitestLucktext
Översätt
Verb med diftong
Chile
Översätt
Sant eller Falskt
9 Miguel visita Chile Minitest
🎧 Hörövn. kap. 7-9
🎧 Perfekt

Lucktext
Översätt
AR-verb i perfekt
10 ¿Dónde has estado? MinitestLucktext
Översätt
Sant eller Falskt
11 En la ciudad MinitestLucktext
Översätt
LägesordSant eller Falskt
12 ¿Dónde está la estación? Minitest
🎧 Hörövn. kap. 10-12


Lucktext
Översätt

Ecuador Minitest
Översätt

13 ¿Qué haces en Internet? 🎧 MinitestLucktext
Översätt