"Kapitlets mål"

Att kunna

  • berätta om sig själv och andra
  • turistfraser
  • använda AR-verb i presens (hablo, estudias osv.)
  • räkneord 1–100

Lyssna på texten!

Sid. 6

Sid. 7


Hörövning
Be din lärare om ett övningspapper till denna ljudfil.
¿Dónde están los números?

Sid. 56 Más textos

¿Qué personas son? De här personerna att gissa på finns i din textbok.

¿Quién es?

Mera personbeskrivningar att gissa på. Klicka på länken längst ner för att också läsa texterna.


Rytm, handklapp och rörelse med ändelserna av AR-verb i presens

Repetera med rytm och rörelse är det lättare att memorera.

Rytm, handklapp och rörelse med presens av AR-verbet tomar

Titta på filmen är bra för minnet men om du klappar och rabblar själv memorerar du mycket bättre.

Vi sjunger = Cantamos

Repetera cantar i presens. Sjung först och skriv sedan alla former i lucktexten i slutet av filmen.