Kapitlets mål

Att kunna

  • använda verb med diftong i presens (empiezo, empiezas osv.)
  • några djur

Lyssna på texten!Tävla med några kompisar!

Vem kan säga verbformerna snabbast? Här gäller det den nya verbtypen med diftong: empezar /ie/ och poder /ue/. Plugga gärna på lite innan ni börjar. Klicka här: Vem är snabbast?

Använd Digitala tärningar

För att få två digitala tärningar: Klicka på kugghjulet och dra markören på linjen till 2, klicka på kugghjulet igen. Klicka sedan på tärningarna för slå.

-