Kapitlets mål

Att kunna

  • fråga efter vägen
  • bestämma var och när du ska träffa någon

Lyssna på texten!

Be din lärare om en övning (kop. nr 70) till denna ljudfil:

Un dictado: Vamos al cine

OBS!

Vi har tagit bort Más textos i detta kapitel fr.o.m. böcker tryckta 2023. Temat att fråga efter vägen känns inte längre så aktuellt när alla numera tittar i mobilen i stället för att fråga efter vägen. Men om ni ändå vill arbeta med detta ligger både ljudfil och sidorna från TB och ÖB här:

Ljudfil till det gamla temat ¿Dónde está el parque?


Arbeta 2 och 2 med en dialog Klicka på länken på varsin dator eller läsplatta och gör övningen tillsammans.