Gracias 9: Digitala prov och läxförhör

Det finns flera olika varianter av prov/läxförhör. Samtliga prov testar exakt samma sak som i
övningsvarianterna. Det lönar sig med andra ord att arbeta ordentligt med övningarna!

1 Minitest Obs! Uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
2 Lucktexter Du får 4 poäng för rätt ifyllt svar utan hjälp av svensk översättning och 3 poäng om du tar hjälp av svenskan.
3 Översätt Se hjälpfilen i provet för poängsättning.
4 Sant eller falskt Du får 1 poäng för varje rätt svar.
5 Blandade övningar

OBS! Denna typ fungerar inte på alla datorer/läsplattor.

Ligger längst ner på sidan och består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med i övningsvarianten.
Kapitel Minitest Lucktexter Översätt Sant eller falskt
1 Vacaciones 🎧 Minitest
🎧 Perfekt
Lucktext Dialogerna G9k01
Galicia
Översätt uttrycken
AR-verb i perfekt

2 El pescador y el turista 🎧 Minitest
🎧 Hörövn. kap. 1-2
Lucktext G9k02

Översätt uttrycken
Verb med diftong

3 ¿Qué sabes del mundo hispánico? 🎧 Minitest
🎧 Adj. komparation
Lucktext G9k03

Översätt uttrycken
Adjektivets komparation
Hörövning: Sant eller falskt? Adj. komparation
México Minitest

Hörövning: Sant eller falskt? Sydamerika
4 ¿Qué están haciendo? 🎧 Minitest

Lucktext G9k04

Översätt uttrycken

Hörövning: Sant eller falskt? Gerundium
5 ¿Te maquillas todos los días? 🎧 Minitest
🎧 Hörövn. kap. 3-5
Lucktext G9k05

Översätt uttrycken
Reflexiva verb

6 Me gustan las telenovelas 🎧 Minitest

Lucktext G9k06

Översätt uttrycken


Bajo el cielo de MadridMadrid: Översätt uttrycken


7 Una sueca en Madrid 🎧 Minitest

Lucktext G9k07

Översätt uttrycken


8 Carlos — miembro de una Tuna 🎧 Minitest

Lucktext G9k08

Översätt uttrycken


9 El gorila y el león MinitestÖversätt uttrycken


ColombiaÖversätt uttrycken


10 ¿Una vida mejor? Minitest

Lucktext G9k10

Översätt uttrycken


11 Esta noche voy a llamar Minitest

Lucktext G9k11

Översätt uttrycken


12 ¿Verdad o Mentira? Minitest

Lucktext G9k12

Översätt


Extra hörövningar 🎧 Minitest