Gracias 9: Digitala prov och läxförhör

Det finns tre olika varianter av prov/läxförhör.

  1. Minitester: samma uppgifter som i övningsvarianten. Uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
  2. Lucktexter:Du får 4 poäng för rätt ifyllt svar utan hjälp av svensk översättning och 3 poäng om du tar hjälp av svenskan.
  3. Översätt: Du översätter ett 10-tal centrala uttryck från kapitlets digitala övningar. Se hjälpfilen i provet för poängsättning.
  4. Blandade övningar: Ligger längst ner på sidan och består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med i övningsvarianten. Denna typ fungerar inte på alla datorer/läsplattor.
Minitest Minitest Lucktext Lucktext Översätt Översätt
1 Vacaciones Minitest Perfekt Lucktext Galicia Översätt AR-verb i perfekt
2 El pescador y el turista Minitest Hörövn. kap. 1-2 Lucktext Översätt Verb med diftong
3 ¿Qué sabes del mundo hispánico? Minitest Adj. komparation Lucktext Översätt Adjektivets komparation
México Minitest
4 ¿Qué están haciendo? Minitest Lucktext Översätt
5 ¿Te maquillas todos los días? Minitest Hörövn. kap. 3-5 Lucktext Översätt Reflexiva verb
6 Me gustan las telenovelas Minitest Lucktext Översätt
Bajo el cielo de Madrid Översätt
7 Una sueca en Madrid Minitest Lucktext Översätt
8 Carlos — miembro de una Tuna Minitest Lucktext Översätt
9 El gorila y el león Minitest Översätt
Colombia Översätt
10 ¿Una vida mejor? Minitest Lucktext Översätt
11 Esta noche voy a llamar Minitest Lucktext Översätt
12 ¿Verdad o Mentira? Minitest Lucktext Översätt
Extra hörövningar Minitest
Läxförhör
/ prov
(Blandade
övningar)
Kap 1
Kap 1-3
Kap 4
Kap 4-6
Kap 7
Kap 7-9
Kap 10
Kap 10-12