Gracias 9: Digitala prov och läxförhör

Det finns tre olika varianter av prov/läxförhör.

  1. Minitester: samma uppgifter som i övningsvarianten. Uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
  2. Lucktexter:Du får 4 poäng för rätt ifyllt svar utan hjälp av svensk översättning och 2 poäng om du tar hjälp av svenskan.
  3. Blandade övningar: Ligger längst ner på sidan och består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med i övningsvarianten. Denna typ fungerar inte på alla datorer/läsplattor.
Minitest
kapiteltest
Minitest
 
Lucktest Lucktest
 
1 Vacaciones Minitest Minitest: Perfekt Lucktest Lucktext Gracias 9 kap 1 sid. 8
2 El pescador y el turista Minitest Minitest: Hörövn. kap. 1-2 Lucktest
3 ¿Qué sabes del mundo hispánico? Minitest Minitest: Adj. komparation Lucktest
México Minitest
4 ¿Qué están haciendo? Minitest Lucktest
5 ¿Te maquillas todos los días? Minitest Minitest: Hörövn. kap. 3-5 Lucktest
6 Me gustan las telenovelas Minitest Lucktest
Bajo el cielo de Madrid
7 Una sueca en Madrid Minitest Lucktest
8 Carlos — miembro de una Tuna Minitest Lucktest
9 El gorila y el león Minitest
Colombia
10 ¿Una vida mejor? Minitest Lucktest
11 Esta noche voy a llamar Minitest Lucktest
12 ¿Verdad o Mentira? Minitest Lucktest
Extra hörövningar Minitest
Läxförhör / prov (Blandade övningar)
Kap 1
Kap 1-3
Kap 4
Kap 4-6
Kap 7
Kap 7-9
Kap 10
Kap 10-12