Kapitlets mål

Att kunna

  • berätta lite om vad en historia handlar om (Trata de…)
  • använda verb med diftong i presens (empiezo, sueles, osv.)

Lyssna på texten!

sid. 10

Hörövning: Den här hörövningen om klockan osv. ligger i B-delen av kopieringsunderlag nr 24. Be din lärare om en kopia!

Tips!

Lyssna på Minitest: hörövning tillsammans med en kamrat. Lyssna 2-3 gånger på varje uppgift och tala om för varandra vad ni förstår. Tillsammans förstår ni mer och kan på så sätt hjälpa varandra. Det blir lite som att se en engelsk film med undertext. Med hjälp av undertexten (=din kamrat) förstår du mer och kommer på så sätt lära dig mer.