ESCUCHAR
vi kan tala podemos hablar
ni (du+du) kan tala podéis hablar
de/Ni kan tala pueden hablar
(att) kunna poder
jag kan tala puedo hablar
du kan tala puedes hablar
han/hon/Ni kan tala puede hablar