Kapitlets mål

Att kunna

  • använda reflexiva verb (jag sminkar mig, du sminkar dig, osv.)
  • berätta vad man tycker är bra och dåligt i skolan

Lyssna på texten!

sid. 24

sid. 25

Tävla med några kompisar!

Vem kan säga verbformerna snabbast? Här gäller det att hålla tungan rätt i munnen och säga olika former i presens av levantarse (ett reflexivt AR-verb) och acordarse /ue/ (ett reflexivt AR-verb med diftong]

Använd Digitala tärningar

För att få två digitala tärningar: Klicka på kugghjulet och dra markören på linjen till 2, klicka på kugghjulet igen. Klicka sedan på tärningarna för slå.