"Kapitlets mål"

Att kunna

  • använda reflexiva verb (jag sminkar mig, du sminkar dig, osv.)
  • berätta vad man tycker är bra och dåligt i skolan

Lyssna på texten!

sid. 24

sid. 25


Använd Digitala tärningar (För att få två digitala tärningar: Klicka på kugghjulet och dra markören på linjen till 2, klicka på kugghjulet igen. Klicka sedan på tärningarna för slå.)

Tävla med några kompisar!

Ven kan säga verbformerna snabbast? Här gäller det att hålla tungan rätt i munnen och säga olika former i presens av levantarse (ett reflexivt AR-verb) och acordarse /ue/ (ett reflexivt AR-verb med diftong]
Arbeta 2 och 2 med en dialog Klicka på länken på varsin dator eller läsplatta och gör övningen tillsammans.