"Kapitlets mål"

Att kunna

  • berätta om dina tevevanor, vilka program du föredrar, osv.
  • använda verb av typen me gusta/me gustan

Lyssna på texten!

OBS! Ändringar i kapitlet!

I böcker tryckta 2021 och senare har vi ändrat i detta kapitel för att kunna beskriva hur ungdomar på 2020-talet tittar på film, serier m.m. Här hittar du de nya ljudfilerna och längst ner i elevdelen kan du klicka för att också läsa eller ladda ner texterna.

Sid. 26

Nya versionen:

Gamla versionen:

Sid 27

Helt ny text:

Más textos:

Vi har ändrat även i Más textos. Du hittar den nya texten i dokumentet längst ner.

Sid. 65

Den nya versionen:

Gamla versionen:

La tele en España

Si haces clic en las palabras azules puedes ver el programa de hoy en la tele española. El programa de hoy en la tele española