Här kan du göra extra hörövningar.
Det finns uppgifter till samtliga övningar på kopieringsunderlag nr. 86-89 i lärarhandledningen. Fråga din lärare efter papper med uppgifter.

Lyssna på texten!

Nr 86. Familj, skola och fritid

Nr 87.Personbeskrivningar, adjektivets komparation och kläder

Nr 88.Räkneord upp till 1000, beställa på kafé samt viktiga ord och uttryck

Nr 89. Vad man har gjort (perfekt)