Muchas Gracias: Digitala prov och läxförhör

Det finns tre olika varianter av prov/läxförhör.

  1. Minitester: samma uppgifter som i övningsvarianten. Uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
  2. Lucktexter:Du får 4 poäng för rätt ifyllt svar utan hjälp av svensk översättning och 2 poäng om du tar hjälp av svenskan.
  3. Blandade övningar: Ligger längst ner på sidan och består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med i övningsvarianten. Denna typ fungerar inte på alla datorer/läsplattor.
Minitest
kapiteltest
Minitest
 
Lucktest
1 Hola, ¿cómo te llamas? Minitest
2a ¿Cuántos años tienes? Minitest Minitest: Räkneord 1-20 Lucktest
2b En el aeropuerto
3a El colegio internacional Minitest Minitest: AR-verb Lucktest
3b Mi familia Minitest Lucktest
España Minitest Lucktest
Pronunciación
4a En la ciudad sid. 44 Minitest Minitest: ir i presens Lucktest
4a En la tienda sid. 48 Minitest Minitest: Räkneord 1-100
4b ¿Dónde vives? Minitest Lucktest
5a En la cafetería Minitest Lucktest
5b En la estación Minitest
6a ¿A qué hora comes? Minitest
6b Elena estudia mucho Minitest
América Latina
7a Un chico ideal Minitest: Verbet ser Minitest: Adj. och artiklar
7b Ropa Minitest
8a El tiempo libre Minitest: Tener/tener que Minitest
8b Un día muy bueno Minitest
9a ¿Qué tiempo hace en...?
9b Este fin de semana Minitest Lucktest
Chile
10a Lo he pasado bien Minitest: Perfekt
10b ¿Qué tipo de persona eres?
Vamos a Barcelona s. 123
Barcelona y Cataluña s. 124-127
Teatro: Una visita en Barcelona sid. 128
Unas conversaciones s. 136-137
Un poco de geografía s. 140 Minitest: Adj. komparation
En el futuro me gustaría... s. 144
Läxförhör / prov (Blandade övningar)