Muchas Gracias: Digitala prov och läxförhör

Det finns tre olika varianter av prov/läxförhör.

  1. Minitester: samma uppgifter som i övningsvarianten. Uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
  2. Lucktexter:Du får 4 poäng för rätt ifyllt svar utan hjälp av svensk översättning och 3 poäng om du tar hjälp av svenskan.
  3. Översätt: Du översätter ett 10-tal centrala uttryck från kapitlets digitala övningar. Se hjälpfilen i provet för poängsättning.
  4. Blandade övningar: Ligger längst ner på sidan och består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med i övningsvarianten. Denna typ fungerar inte på alla datorer/läsplattor.
Minitest Minitest Lucktext Översätt Översätt Översätt
1 Hola, ¿cómo te llamas? Minitest Översätt Skriv räkneorden 1-10
2a ¿Cuántos años tienes? Minitest Räkneord 1-20 Lucktext Översätt oregelbundna verb
2b En el aeropuerto
3a El colegio internacional Minitest AR-verb Lucktext Översätt el, la och genitiv (ej ljud)
3b Mi familia Minitest Lucktext Översätt Turistfraser
España Minitest Lucktext
Pronunciación
4a En la ciudad sid. 44 Minitest ir i presens Lucktext Översätt Presens av ir el la los las + genitiv
4a En la tienda sid. 48 Minitest Räkneord 1-100 Översätt Räkneord 10-90
4b ¿Dónde vives? Minitest Lucktext Översätt
5a En la cafetería Minitest Lucktext Översätt ER-verb
5b En la estación Minitest Översätt
6a ¿A qué hora comes? Minitest Översätt Lyssna: Klockan Klockan
6b Elena estudia mucho Minitest Översätt
América Latina
7a Un chico ideal Minitest Adj. och artiklar Översätt
7b Ropa Minitest Översätt
8a El tiempo libre Minitest Översätt
8b Un día muy bueno Minitest Översätt
9a ¿Qué tiempo hace en...? Översätt Futurum
9b Este fin de semana Minitest Lucktext Översätt
Chile
10a Lo he pasado bien Minitest Översätt AR-verb i perfekt
10b ¿Qué tipo de persona eres?
Vamos a Barcelona s. 123
Barcelona y Cataluña s. 124-127
Teatro: Una visita en Barcelona sid. 128
Unas conversaciones s. 136-137
Un poco de geografía s. 140 Minitest
En el futuro me gustaría... s. 144
Läxförhör
/ prov
(Blandade
övningar)