Muchas Gracias: Digitala prov och läxförhör

Det finns flera olika varianter av prov/läxförhör. Samtliga prov testar exakt samma sak som i
övningsvarianterna. Det lönar sig med andra ord att arbeta ordentligt med övningarna!

1 Minitest Obs! Uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
2 Lucktexter Du får 4 poäng för rätt ifyllt svar utan hjälp av svensk översättning och 3 poäng om du tar hjälp av svenskan.
3 Översätt Se hjälpfilen i provet för poängsättning.
4 Sant eller falskt Du får 1 poäng för varje rätt svar.
5 Blandade övningar

OBS! Denna typ fungerar inte på alla datorer/läsplattor.

Ligger längst ner på sidan och består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med i övningsvarianten.
Kapitel Minitest Lucktexter Översätt Sant eller falskt
1 Hola, ¿cómo te llamas? Minitest


Översätt
Skriv räkneorden 1-10


2a ¿Cuántos años tienes? 🎧 Minitest
🎧 Räkneord 1-20
Lucktext
Översätt
oregelbundna verb


2b En el aeropuerto


3a El colegio internacional Minitest
🎧 AR-verb
Lucktext
Översätt
el, la och genitiv (ej ljud)


3b Mi familia 🎧 Minitest

Lucktext
Översätt
Turistfraser

Sant eller Falskt
España Minitest

Lucktext
Pronunciación


4a En la ciudad sid. 44 Minitest
🎧 ir i presens
Lucktext
Översätt
Presens av ir
el la los las + genitiv

4a En la tienda sid. 48 🎧 Minitest
🎧 Räkneord 1-100

Översätt
Räkneord 10-90

Sant eller Falskt
4b ¿Dónde vives? Minitest

Lucktext
Översätt5a En la cafetería Minitest

Lucktext
Översätt
ER-verb


5b En la estación Minitest


Översätt6a ¿A qué hora comes? Minitest


Översätt
Lyssna: Klockan
Klockan

6b Elena estudia mucho 🎧 Minitest


Översätt


Sant eller Falskt
América Latina

Sant eller Falskt
7a Un chico ideal 🎧 Minitest
🎧 Adj. och artiklar

Översätt7b Ropa Minitest


Översätt


Sant eller Falskt
8a El tiempo libre 🎧 Minitest
🎧

Översätt8b Un día muy bueno 🎧 Minitest


Översätt9a ¿Qué tiempo hace en...?


Översätt
Futurum

Sant eller Falskt
9b Este fin de semana 🎧 Minitest

Lucktext
ÖversättChile


10a Lo he pasado bien 🎧 Minitest


Översätt
AR-verb i perfekt


10b ¿Qué tipo de persona eres?


Vamos a Barcelona s. 123


Barcelona y Cataluña s. 124-127


Teatro: Una visita en Barcelona sid. 128


Unas conversaciones s. 136-137

Sant eller Falskt
Un poco de geografía s. 140 🎧 Minitest


En el futuro me gustaría... s. 144


1 Hola, ¿cómo te llamas?

2a ¿Cuántos años tienes?

2b En el aeropuerto

3a El colegio internacional

3b Mi familia

España

Pronunciación

4a En la ciudad sid. 44

4a En la tienda sid. 48

4b ¿Dónde vives?

5a En la cafetería

5b En la estación

6a ¿A qué hora comes?

6b Elena estudia mucho

América Latina

7a Un chico ideal

7b Ropa

8a El tiempo libre

8b Un día muy bueno

9a ¿Qué tiempo hace en...?

9b Este fin de semana

Chile

10a Lo he pasado bien

10b ¿Qué tipo de persona eres?

Vamos a Barcelona s. 123

Barcelona y Cataluña s. 124-127

Teatro: Una visita en Barcelona sid. 128

Unas conversaciones s. 136-137

Un poco de geografía s. 140

En el futuro me gustaría... s. 144

Blandade övningar