Kapitlets mål

Att kunna

  • hälsa och tala om vad du heter
  • räkna till 10

Lyssna på texten!

Övningarna på hemsidan

Övningarna på hemsidan övar inte allt du behöver lära dig. Men de ger dig variation och möjlighet att fokusera och lära dig ett antal saker ordentligt så att du verkligen kommer ihåg dem!

Språkforskningen visar att det är lättare att komma ihåg ord som man har lärt sig i sammanhang i stället för enskilt i ordlistor. Här får du därför öva på uttryck i stället för enskilda ord ("pero su madre" i stället för pero, su och madre osv.). De här uttrycken blir sedan viktiga byggstenar när du börjar konstruera egna meningar. Du får öva på uttrycken i tre olika övningstyper:

  • I övningen Lyssna får du öva på hörförståelse och uttal
  • I övningen Översätt ser du uttrycken insatta i meningar och får skriva dem på spanska.
  • I övningen I rätt ordning får du sätta ihop uttrycken i längre meningar.
  • Ofta finns det även en lucktextövning byggd på själva kapiteltexten. I den får du öva på 3 olika sätt: översätta till svenska, klicka in orden på rätt plats i texten samt skriva in dem. Dessutom finns varje text i två versioner: först repeterar du saker från tidigare kapitel sedan arbetar du med ord/utryck som är nya för kapitlet.

I varje kapitel finns också ett Minitest som prövar (en stor del av) det väsentligaste i varje kapitel. Beroende på vad som tas upp i ett kapitel finns det dessutom övningar på grammatik samt olika ordgrupper ( räkneord, färger, veckodagar osv.).

Lycka till med övandet och ditt nya språk!

Titta på film!

Bra att koppla av och variera genom att titta på små filmer.

50 palabras Den här filmen ger exempel på spanskans många internationella ord. På den hemsida du kommer till finns det många andra små korta filmer med olika teman. Du hittar länkar till många av dem i lärarwebben. Observera att du kan välja språk på undertexterna genom att i underkant klicka på ikonen "Inställningar". Du sätter sedan på eller stänger av undertexter genom att klicka på ikonen "Undertexter".