Kapitlets mål

Att kunna

  • tala lite om familj, arbete, studier, språk
  • småorden el och la
  • genitiv (la capital de España osv.)
  • böja och använda AR-verb i presens

Lyssna på texten!

Sid. 26

Sid. 27

Hörövning

Hörövning till boken sid. 29

Digitala övningar

1-3 Övar uttryck från texten

4 Övar småorden el och la samt genitiv (la hermana de Eva)

5-6 Övar AR-verb i presens

OBS! Sjung och lär dig snabbare!

När man ska memorera saker är det bra att göra det med rytm och rörelse. Här hittar du två sånger som kommer hjälpa dig att lära dig att böja AR-verb. Lär dig den första utantill

Yo canto, tú cantas (Jag sjunger, du sjunger)

Och lyssna på den här för att den svänger!

AR-verb med latinamerikansk spanska

I Latinamerika använder man inte vosotros-formen och den finns därför inte med i den andra sången.

Att stå upp och röra på sig är bra för inlärningen:

Rytm, handklapp och rörelse med ändelserna av AR-verb

Vill du skriva verbformerna också?

Om du vill öva mer på AR-verben kan du klicka på den här länken: Öva mer på verb