Kapitlets mål

Att kunna

  • tala om sig själv: namn, ålder, syskon, hemort. Ställa frågor.
  • räkneorden 1-20
  • använda verbformerna me llamo, te llamas, se llama
  • använda verbformerna tengo, tienes, tiene
  • använda småorden un och una (t.ex. un hermano)

Lyssna på texten!

Sid. 16

sid. 17

Hörövningar

Hörövning till boken sid. 18

Hörövning till boken sid. 19

-

Rytm, handklapp och rörelse med singular av tener (1m) Titta på filmen och klappa med en kompis.

Titta på film!

Tío Spanish (3m) Här presenterar sig Tío Spanish med flera saker som ni redan gått igenom. Tala om för eleverna att inte bry sig om att de inte förstår allt!

Los números de 1 a 20 (4m)

¿Como te llamas? Sånger och ramsor gör det lättare att komma ihåg. Den här ramsan i karaokeformat hjälper dig att memorera 4 frågor.

Sjung och räkna!

Los números de 1 a 12

Digitala övningar

1-3 Övar uttryck från texten

4-5 Övar verbformer: tengo, tienes, tiene samt me llamo, te llamas, se llama

6 Övar uttal på räkneord

7 Övningar som enbart heter Minitest övar allmänna saker i kapitlet.

8 Minitest: Räkneord 1-20 övar räkneord.