Gracias 8 kapitel 1-2: Övningar

No Description

Här finns 40 uppgifter. Uppgifterna fokuserar på det som du har lärt dig i kapitel 1-2, men innehåller också en hel del repetition. Efter varje uppgift får du besked om du har gjort rätt eller fel. När det blir fel är det viktigt att du funderar på varför det blev fel. Gjorde du ett slarvfel eller är det något som du behöver lära dig? De här övningarna prövar dina baskunskaper och ditt mål bör vara att få alla rätt. Två tips när du arbetar med övningarna: 1. Läxförhöret som du kommer göra senare består av 20 av de här 40 övningarna. Det lönar sig m.a.o. att plugga! 2. Arbeta med kanske 5 eller 10 övningar i taget. När du har gått igenom dem, klickar du på tillbakaknappen ett antal gånger så att du kan göra dem en gång till på direkten. Då kommer du fortfarande ihåg det mesta. Att repetera flera gånger är nödvändigt för att lära sig något riktigt bra. Dags att börja öva! Klicka för att sätta igång.

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 8+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+