Örjan Hansson Läromedel AB Kontakt

Vid ärenden som gäller bokbeställningar, fakturor, förseningar, ändringar av beställningar osv. kontakta din distributör.

Om din skola är avtalskund hos Läromedia eller GR Läromedel kontaktar du dem:

Läromedia Telefon: 019-20 69 00 E-post: info@laromedia.se
GR Läromedel Telefon: 031-335 53 98 E-post: bok@grkom.se

Övriga (många friskolor, privatpersoner eller om du är osäker på vart du ska vända dig):

Logistikteamet Telefon: 019-20 69 40 E-post: info@logistikteamet.se

Kontakta förlaget vid ärrenden som rör pedagogik, böckernas innehåll samt hemsidan:

Örjan Hansson Läromedel AB Telefon: 073-9049497 E-post: info@gracias.nu

Vi ser helst att du hör av dig per mejl.