Välkommen till Gracias!

En viktig förutsättning för att eleverna ska trivas med ett läromedel är de känner att läraren är nöjd med materialet. Och vi har under åren märkt att vi har många nöjda användare! En viktig anledning är att Gracias erbjuder mycket material och varierande möjligheter. Om du enbart arbetar med de tryckta böckerna kommer du finna att Gracias är ett komplett läromedel med massor av extra material i lärarhandledningarna, och om du vill arbeta mycket digitalt, ja, då finns det extra allt på hemsidan! Elevdelen av hemsidan kräver ingen inloggning så det är bara att gå in och pröva och du kan läsa om och se exempel på lärarwebbar och digitala prov genom att klicka på länkar i vänsterspalten.

Tankarna bakom Gracias

Heterogena grupper

De flesta klasser består av elever med olika förkunskaper, ambitionsnivåer och förutsättningar. Detta faktum har varit grundläggande i arbetet med Gracias. Ett övergripande mål är att det ska vara lätt att individualisera. I Gracias finns därför en baskurs. Teman från bastexterna utvecklas i extratexter, s.k. Más Textos, vilket innebär att snabba elever alltid har något nytt att utmanas av och att arbeta med, utan något egentligt merarbete för dig som lärare.

Hemsidan

Hemsidan förändras och utvecklas allt eftersom vi får idéer och tekniken förändras och förbättras.

Kommunikativ förmåga

De flesta elever vill snabbt känna att de kan börja prata på det nya språket. I Gracias får eleverna en riktig rivstart med muntlig träning redan från början. Textbokens kapitel innehåller många dialoger för styrd muntlig träning. De kompletteras sedan med många friare muntliga övningar. Samtliga prov i lärarhandledningen innehåller muntliga delar.

Spanska är roligt!

En förutsättning för att eleverna ska tycka att spanska är roligt är att de tycker att undervisningen är varierad och att de får känslan av att lyckas. Med sina möjligheter till individualisering och sin fokusering på muntlig kommunikation gör Gracias att eleverna ofta får uppleva den känslan.

Elevansvar

Varje kapitel börjar med att kapitlets mål presenteras och det avslutas med att eleverna själva får bedöma sina kunskaper. Reflexionen kring den egna inlärningen hjälper eleverna att lära sig mer och bättre utan att de för den skull behöver arbeta mer.

Gamla och nya kunskaper blandas

Repetition går som en röd tråd genom Gracias. Nya moment blandas hela tiden med ytterligare övning på redan inlärda färdigheter.

Grammatik

Gracias 6-9 ger ingen komplett kurs i grammatik. Vi begränsar oss till de nödvändigaste momenten som övas och repeteras, ofta och mycket. De elever som fortsätter med spanskan i gymnasiet kommer att ha en stabil grund att stå på, dvs. precis det som gymnasielärarna brukar efterlysa.

Varje årskurs av Gracias innefattar

  • tryckt textbok
  • tryckt övningsbok
  • tryckt lärarhandledning
  • Lärar-cd
  • digitala övningar och ljudfiler för eleverna
  • digitala självrättande läxförhör och prov
  • Gracias 6-9 lärarwebb (som förutom mycket extramaterial innehåller uppdaterade versioner av alla tryckta lärarhandledningar och alla ljudfiler från alla lärar-cd:n)