Gracias 6-9 lärarwebb

Gracias 6-9 lärarwebb innehåller MYCKET material: alla lärarhandledningar och allt ljud från lärar-cd-skivorna och dessutom massor av extramaterial. Materialet ligger lättåtkomligt, fördelat kapitel- och årskursvis. Klicka på länken för att se en kort film om lärarwebben: Allmän information om lärarwebben

Gracias 6-9 lärarwebb kostar 300 kr/år. Lärarwebben är personlig och knuten till en lärares mejladress.

Gracias 6-9 lärarwebb köper du från samma distributör som de tryckta böckerna. En licens gäller i 12 månader från aktiverandet, alltså inte från köpdagen. Du kan m.a.o. köpa Gracias 6-9 lärarwebb när du gör dina övriga beställningar och sedan aktivera den när du själv vill. En person på skolan kan beställa lärarwebbar till samtliga lärare och sedan enkelt dela ut dem till sina kollegor.

OBS! Gracias 6-9 lärarwebb kommer endast säljas till skolor som köper/har köpt in både text- och övningsböcker till sina elever.

Följande saker ser du i en lärarwebb


Överst ligger allt som eleverna ser:

 • Kapitlets mål
 • Ljudfiler till texter
 • Digitala övningar
 • Uttalsövningar
 • Länkar till filmer, extrauppgifter etc
 • Digitala, självrättande läxförhör och prov

Därunder ligger ditt lärarmaterial, Gracias 6-9 lärarwebb, som du bara ser om du är inloggad:

 • Kapitelkommentarer, pedagogiska tips samt kopieringsunderlag till varje kapitel.
 • Direktlänkar för att visa böckernas texter på smartboard/storbildskärm.
 • 1-2 länkar per kapitel till YouTube till filmer som passar till varje kapitels tema.
 • Presentationer för storbildsskärm och smartboard.
 • Ljudfil(er) till kapitlets hörövning samt facit direkt på skärmen.
 • En mapp där dina elevers resultat på digitala läxförhör och prov samlas.

Länkar till korta filmer med mer information

(Håll nere Ctrl-knappen när du klickar på länkarna för att öppna dem i separata flikar.)

Allmän information om lärarwebben
(Detta är samma film som länkats i det inledande stycket)

Använd hörövningarna enklare och effektivare
I filmen visar vi hur du kan använda hörövningarna och hur du lätt kan använda gamla hörövningar som repetition.

Digitala självrättande läxförhör och prov
Klicka på länken för att läsa om proven

Logga in för att göra prov på Gracias
Den här filmen kan du visa eleverna när de ska göra sitt första prov.

Hur du kommer igång med Kahoot!
I många kapitel finns det länkar till färdiga tävlingsomgångar i det populära spelet Kahoot! Om du inte har använt spelet tidigare får du en bra introduktion med filmen.

“Skriv ut” digitalt
Om du vill lägga upp enskilda kopieringsunderlag på t.ex. klassens hemsida kan du här se en film om hur du plockar ut enskilda sidor från LH. Om du föredrar att skriva ut hela LH och sätta in pappren i en pärm går det givetvis också bra.

Använd kortkommandon!
Den här filmen ger tips om hur du förenklar användandet av lärarwebben.

Presentationer för storbildsskärm och smartboard

Bilderna i presentationerna ger dig möjlighet att helt koncentrera dig på att förklara/samtala med klassen om det ni går igenom. Du behöver ju inte skriva något på tavlan vid genomgången. Varje presentation inleds med en sida med kortfattad lärarinfo om innehåll och tips på hur du kan arbeta med presentationen.

Det finns 2-4 presentationer till varje kapitel. Här nedan kan du se exempel på några olika typer av presentationer. (Pröva dem gärna i dina klasser!)


En kapitelpresentation introducerar kapitlet Ett antal ord/uttryck och/eller något nytt inom grammatiken ger eleverna en lättare ingång till kapiteltexten. De exponeras för och förstår saker som kommer i kapitlet. Det är bra för självförtroendet att redan kunna lite när ni börjar med kapiteltexten!

Introduktion till kapitel:

Presentation av ny grammatik (i de kapitel där det finns ny grammatik). Dessa presentationer börjar ofta med repetition av andra, tidigare genomgångna moment: När bestämd artikel presenteras, repeteras först obestämd artikel. När verbet ir kommer i presens inleds presentationen med en jämförelse av böjningsformerna mellan AR-verb och ir osv.

Grammatikgenomgångar:


Muntliga övningar Det finns en presentation med muntliga övningar i varje kapitel. En del övningar är helt nya, andra har eleverna redan arbetat med, men får här möjlighet att repetera dem, antingen i par och/eller i helklass.

Muntliga övningar:

Använda bärbar dator och storbildsskärm i klassrummet

För att stressfritt och lugnt kunna använda dator och storbildsskärm i klassrummet krävs en viss begränsad datakunskap samt en del övning. Gå in i ett klassrum utan elever och pröva dig fram. Ta gärna med en kollega som kan mer än du. Koppla ihop din dator med storbildsskärmen och titta på filmen (samma som ovan) Använd kortkommandon!

Logga in på lärarwebben och gå till ett kapitel du snart ska använda i klassrummet och pröva de olika kortkommandona från filmen. När du börjar känna dig säker kan du gradvis börja använda webben i dina klasser. Du kan t.ex. lyssna på någon text och visa en presentation. Som du ser i filmen kan du innan lektion börjar förbereda/öppna alla länkar som du vill använda under en lektion. Tänk också på att du kan visa (början på) digitala övningar på storbildsskärm i helklass för att sedan låta eleverna arbeta enskilt.

Här nedan ser du ett exempel på en lärarwebb, Gracias 7 kapitel 3: