Gracias lärarwebbar!

Det finns en lärarwebb för varje årskurs. De innehåller MYCKET material och kommer endast säljas till skolor som köper/har köpt in både text- och övningsböcker till sina elever.

Lärarwebben för Gracias 7 är avgiftsfri för registrerade användare. Övriga lärarwebbar kostar 200 kronor per styck per år. Lärarwebbarna är personliga och knutna till en lärares mejladress.

Lärarwebbarna säljs precis som de tryckta böckerna genom Läromedia och Logistikteamet osv. Lärarwebbarna gäller i 12 månader från aktiverandet, alltså inte från köpdagen. Du kan m.a.o. köpa lärarwebbar när du gör dina övriga beställningar och sedan aktivera dem när du själv vill. En person på skolan kan beställa lärarwebbar till samtliga lärare och sedan enkelt dela ut dem till sina kollegor.

Lärarwebbarna kommer att kontinuerligt uppdateras med mer övningar, nya länkar osv. De innehåller allt från de tryckta lärarhandledningarna och lärar-cd-skivorna. För mer information titta på filmerna, pröva demon och läs nedan.

Följande saker ser du i en lärarwebb

Överst ligger allt som eleverna ser:

 • Kapitlets mål
 • Ljudfiler till texter
 • Digitala övningar
 • Uttalsövningar
 • Länkar, extrauppgifter
 • Digitala, självrättande läxförhör och prov

Därunder ligger ditt lärarmaterial som du bara ser om du är inloggad:

 • Kapitelkommentarer och pedagogiska tips till varje kapitel.
 • 1-2 länkar per kapitel till YouTube till filmer som passar till varje kapitels tema.
 • Presentationer för storbildsskärm och smartboard (se mer info nedan).
 • Ljudfil till kapitlets hörövning samt facit direkt på skärmen.
 • Kopieringsunderlag för utskrift och kopiering.
 • En mapp där dina elevers resultat på digitala läxförhör och prov samlas.

Presentationer för storbildsskärm och smartboard

Bilderna i presentationerna ger dig möjlighet att helt koncentrera dig på att förklara/samtala med klassen om det ni går igenom. Du behöver ju inte skriva något på tavlan vid genomgången. Varje presentation inleds med en sida med kortfattad lärarinfo om innehåll och tips på hur du kan arbeta med presentationen.

Det finns 2-4 presentationer av olika typ till varje kapitel:

En kapitelpresentation introducerar kapitlet Ett antal ord/uttryck och/eller något nytt inom grammatiken ger eleverna en lättare ingång till kapiteltexten. De exponeras för och förstår saker som kommer i kapitlet. Det är bra för självförtroendet att redan kunna lite när ni börjar med kapiteltexten!

Presentation av ny grammatik (i de kapitel där det finns ny grammatik). Dessa presentationer börjar ofta med repetition av andra, tidigare genomgångna moment: När bestämd artikel presenteras, repeteras först obestämd artikel. När verbet ir kommer i presens inleds presentationen med en jämförelse av böjningsformerna mellan AR-verb och ir osv.

Muntliga övningar Det finns en presentation med muntliga övningar i varje kapitel. En del övningar är helt nya, andra har eleverna redan arbetat med, men får här möjlighet att repetera dem, antingen i par och/eller i helklass.