Kapitlets mål

Att kunna

  • att samtala om dig själv och dina syskon.
  • räkna från 1-20.
  • sjunga en sång om några djur.

Lyssna på texten!

sid. 24

sid. 25

Öva uttal

Öva uttal på nya ord i kapitlet.

Häng med i ramsan!

Sånger och ramsor gör det lättare att komma ihåg. Den här ramsan hjälper dig att memorera 4 frågor.

Rytm, handklapp och rörelse med singular av tener

Titta på filmen och klappa med en kompis.

Har du pratat med en katt någon gång?

Nu har du chansen! Pausa filmen efter varje fråga så att du kan svara i din egen takt.

Sjung om din katt

Sjung och lär dig nya ord.

Tävla med några kompisar!

Vem kan säga verbformerna snabbast? Klicka här: Vem är snabbast?

Använd Digitala tärningar

För att få två digitala tärningar: Klicka på kugghjulet och dra markören på linjen till 2, klicka på kugghjulet igen. Klicka sedan på tärningarna för slå.