ESCUCHAR
jag har haft det bra lo he pasado bien
jag har solat he tomado el sol
med några ungdomar con unos jóvenes
hela sommaren todo el verano
Har du talat engelska? ¿Has hablado inglés?
det har varit kallt ha hecho frío
det är första gången es la primera vez
det har varit roligt ha sido divertido
vi har varit där hemos estado allí
jag älskar stranden me encanta la playa