Kapitlets mål

Att kunna

  • beskriva en persons utseende, kläder och egenskaper
  • använda ser i presens
  • använda bestämd och obestämd artikel (un, el, los osv.)

Lyssna på texten!

sid. 10-11

sid 12-13

Tips!

Lyssna på Minitest: hörövning tillsammans med en kamrat. Lyssna 2-3 gånger på varje uppgift och tala om för varandra vad ni förstår. Tillsammans förstår ni mer och kan på så sätt hjälpa varandra. Det blir lite som att se en engelsk film med undertext. Med hjälp av undertexten (=din kamrat) förstår du mer och kommer på så sätt lära dig mer.

Obs!