Kapitlets mål

Att kunna

  • handla mat, dryck, m.m.
  • ord för sådant som man äter, dricker eller läser
  • räkneord 1–10 000

Lyssna på texten!

sid. 22-23

sid. 24

sid. 25

-

Tävla med några kompisar!

Vem kan säga räkneorden snabbast? Spela med 3 tärningar. Tärningen till vänster ger 100-tal, den i mitten 10-tal och den till höger en-tal. Visar tärningarna t.ex. 3+5+2 blir det 352 trescientos cincuenta y dos. En i gruppen kan vara domare och sitta med sidan med räkneord i TB öppen (sid. 89) och kontrollera så att allt blir rätt.

Använd Digitala tärningar

För att få tre digitala tärningar: Klicka på kugghjulet och dra markören på linjen till 3, klicka på kugghjulet igen. Klicka sedan på tärningarna för slå.

Titta på bilden och texten här. Texten innehåller många ord som du inte kan på spanska. Men du vet vad liknande ord betyder på andra språk. Och gillar du fotboll kan du nog översätta hela texten ….