Kapitlets mål

Att kunna

  • samtala om vad man gör på Internet

Lyssna på texten!

OBS! Ändringar i kapitlet!

I böcker tryckta 2021 och senare har vi ändrat i detta kapitel för att ge ny vokabulär för att kunna beskriva hur ungdomar idag använder internet. Här hittar du ljudfiler och längst ner kan du klicka för att också läsa eller ladda ner texten.

Sid 48

Nya versionen

Gamla versionenSid 49 (Denna sida har inte ändrats.)